Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Het deelnemen aan een activiteit is op eigen risico. Bij twijfel wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 • Voorafgaande aan de activiteit dient de deelnemer relevante blessures, aandoeningen, maar ook zwangerschap en medicijngebruik te melden aan de docent. Dit voor eigen veiligheid van de deelnemer gedurende de activiteit.
 • Yogadokter is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit.
 • Yogadokter is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

Lidmaatschap en betaling

 • De deelnemer dient vooraf te betalen via het boekingssysteem of een factuur.
 • Voor de actuele tarieven kun je  ‘tarieven’ op de website raadplegen.

Resitutie en opzegging

 • Indien de deelnemer een ingeplande reservering mist en zich uiterlijk 24 uur van te voren heeft afgemeld, kan in overleg, deze activiteit worden ingehaald op een ander tijdstip.
 • Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de activiteiten binnen de geldigheidsduur van het product vindt er geen restitutie plaats van het kaart / traject.
 • Alle niet gevolgde activiteiten binnen de geldigheidsduur van het product kunnen niet meegenomen worden noch overgedragen aan een andere.  Gemiste activiteiten die niet binnen de genoemde tijd zijn ingehaald komen te vervallen.
 • Voor betaalde activiteiten wordt er geen (gedeeltelijke) restitutie verleend.

Studio regels

 • Het dragen van schoeisel in de yoga zaal is niet toegestaan.
 • Eten in de yoga zaal is niet toegestaan.

Wijzigingen rooster en tarieven

 • Yogadokter behoudt zich het recht voor om haar tarieven aan te passen. Aanpassingen van de tarieven zal  worden gecommuniceerd via de website en de boekingsapp.
 • Yogadokter behoudt zich het recht om het rooster aan te passen. Dit kan tijden, soort activiteiten en docenten.

Uitsluiting

 • Yogadokter behoudt zicht het recht voor uitsluiting van deelname aan een activiteit indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt.
 • Yogadokter heeft het recht om een klant de activiteit te weigeren indien de lichamelijke en / of geestelijke toestand van dien aard is dat het onverantwoorde risico’s met zich mee brengt.

Persoonlijke gegevens

 • De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Medische vertrouwelijk gegevens worden beveiligd bewaard.
 • Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de klant dienen per omgaande aan Yogadokter te worden doorgegeven.

Wijzigingen door Yogadokter

 • Yogadokter heeft ten allen tijde het recht het studioreglement te wijzigen.
 • Het geldige reglement en de voorwaarden zijn na te lezen op de website.

Ethische gedragscode

Yogadokter houdt zich aan de gedragscodes zoals vastgesteld door de Vereniging Yoga docenten Nederland (VYN) en Yoga Alliance. De gedragscode kun je hier in zien: Code of Conduct Yoga Alliance en de Scope of Practice Yoga Alliance.